Top ng mga pinakamahusay na manlalarô

Ang top ay binubuô para sa takdáng mode ng larô. Lumipat kayo ng mga tab sa ibaba para piliin ang mode at panahon

STANDARD GAMELOW GAMEHOOK GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Sa loob ng 30 araw7 araw24 oras
Lugar Nicknam sa Steam Ng mga tagumpay Ang kabuuan ng mga panalo
1 ФедорDOTA2EXPERT Top-1 | ФедорDOTA2EXPERT 8 $7.82
2 Abigeil ♥ Top-2 | Abigeil ♥ 4 $5.61
3 @N@L K@RN@V@L Top-3 | @[email protected] [email protected]@[email protected] 2 $2.25
4 T a r a n t i n o Top-4 | T a r a n t i n o 3 $2.12
5 JAGDPANZERE100 Top-5 | JAGDPANZERE100 6 $1.87
6 ya ne smurf Top-6 | ya ne smurf 3 $1.52
7 Grief Top-7 | Grief 1 $1.51
8 bmDOTA2EXPERT Top-8 | bmDOTA2EXPERT 2 $1.46
9 sssJAXsss|01rus Top-9 | sssJAXsss|01rus 1 $0.89
10 Snow Top-10 | Snow 2 $0.59
11 fast fast 1 $0.30
12 [LILAC-] [LILAC-] 1 $0.30