Protektahan ninyo ang inyong sarili mula sa skam! Kung hindî alam ninyo kung na-hack o hindî ang inyong account - basahin ninyo ito nang mabuti bago itayâ!

Paano nangyayari ito?

Ang isang mánanansô na may access sa API key ng gumagamit ay tumatanggap ng impormasyon tungkol sa trade - verification code, pangalan ng bot, listahan ng mga bagay na ibibigay ng gumagamit sa totoong bot.

 • 1) Pagamit ang API key ng gumagamit, kinakansela ng isang mánanansô ang trade na ipinadala ng bot ng tunay na serbisyo.
 • 2) Binago ng isang mánanansô ang nick ng kanyang bot, avatar at ipinapadala niya ang isang trade sa gumagamit na may parehong listahan ng mga bagay.
 • 3) Tinatanggap ng gumagamit ang trade nang hindî napansin ang kapalit. Ang proseso ay malamang na ganap na awtomatiko.

 • trade bot cancel

  Ano ang API key?

 • Ito ay isang kumbinasyon ng mga numero at titik na nagbibigay ng pag-access sa mga aksyon sa Steam account. Ginagamit ito ng mga mánanansô para pagtanggap ng impormasyon tungkol sa mga trade at para kanselahin ang mga ito.
 • Paano maaalaman ng isang mánanansô ang API key ng gumagamit?

 • Sa pamamagitan ng pag-akit sa mga gumagamit sa site na may isang pekeng form ng pag-login (sa pamamagitan ng advertising sa mga search engine, pribadong mga mensahe sa Steam, na nagpapakita ng mga site ng phishing, sa ilalim ng pretext ng mga libreng item, atbp.)
 • Ang gumagamit ay pumapasok ng login at password kasama sa verification code mula sa authenticator at ang pekeng site ay agad na lumilikha ng isang API key, na pagkatapos ginagamit niya.
 • ATENSYON! Ang patlang ng pagpasok sa form ay palaging walang laman.

 • form empty

  Paano i-check kung na-hack ang aking account?

 • Halika ditohttps://steamcommunity.com/dev/apikey at i-check ninyo kung na-generate ang key sa inyong account ng API.
 • Kung malinis ang account-walang key doon.

 • api steam key create
 • 1) Kung mayroong key doon at hindî ito nilikha ninyong MISMO, nangangahulugang 100% na na-hack ang inyong account.

 • api steam tradeoffers
 • 2) Maaari ninyong makipagpalitan sa isang tao, PERO HUWAG IKUMPIRMA NINYO ITO! Bago kumpirmahin ang trade sa telepono, sa computer, halika ditohttp://steamcommunity.com/id/me/tradeoffers/. Kung makakita ninyo ang 2 parehong mga trade, kanselado ang isa at hindî ang iba, nangangahulugang ang inyong account ay 100% na na-hack.
 • Paano «pagalingin» ang isang account?

  Kung hindî lumikha kayo ng API key at hindî alam ninyo kung bakit kailangan ito.

 • 1) Halika ditohttps://steamcommunity.com/dev/apikey at agad alisin ninyo ito sa pamamagitan ng pindutang Revoke My Steam Web API Key.
 • 2) Halika ditohttps://store.steampowered.com/twofactor/manage at i-click ninyo ang «Mag-log out sa lahat na iba pang mga aparato».
 • 3) Pagkatapos nito, baguhin ninyo ang password sa Steam at tingan ninyo para hindî lumitaw ang API key muli (pagkatapos ng mga authorization sa mga kaduda-dudang mapagkukunan).