Ang halaga ng inyong imbentaryo: $0

Sa pahinang ito maaaring malaman kung anong presyo ng inyong mga item sa site

Hindî awtorisado kayo
  • Mag-log in kayo sa site sa pamamagitan ng Steam.
  • Maii-load ng sistema ang inyong imbentaryo ng Dota 2 at ipapakita ang mga presyo ng item.
Saan nagmulâ ang mga presyo?
Ang isang espesyal na algorithm araw-araw ay tumitingin ng presyo para sa bawat item sa maraming iba't ibang mga mapagkukunan (Steam marketplace at ilang pribadong merkado kung saan may nagbebenta ng mga bagay para sa totoong pera). Pagkatapos nito, may ginagamit ang mga formula para itakda ang mas totoong presyo para sa item, dahil ang mga presyo para sa TP Steam ay karaniwang malayo mula sa tunay na ito, o labis na napahalagahan ng 2-3 beses. Pinapayagan nitong maiwasan ang ganyang pagdarayà at, kasama ang lahat, agad maaaring halagahán ng mga manlalarô ang potensyal na kita ng mga pagbebenta ng mga bagay.
Nabili ko ang isang bagay sa Steam para sa $ 9, at itinantyá ito sa $ 1, bakit ganoon?
Malamáng, ang bagay na ito ay puedeng mabili sa isang third-party market, hindî sa TP Steam, para sa $ 1. Sa Steam, ang mga presyo para sa mga item ay itinatakda ng mga gumagamit mismo, dahil dito madalas na nangyayari ang pagtaas ng presyo (sobra). Subukan ninyong hanapin ang bagay na ito sa ibang trading platform kung saan may bumili\nagbebenta ng mga item para sa tunay na pera. Sa 99% ng mga kaso, nangyayaring ang halaga ng ganyang item sa katotohanan ay hindî higit sa $ 1. Pero kung hindî mahahanap ninyo ang ganyang item sa presyong mas mababa kaysa sa Steam, pero sa aming site, mas mababa ang presyo nito - pakibigay-alam ninyo sa serbisyo ng suporta tungkol dito at sabihin ninyo ang buong pangalan ng item.
Responsibilidad
Ang aming site ay hindî nananagot para sa pagbibigay ng hindî tumpak na presyo para sa isang item. Pagkatapos ng authorization, , bago itayâ, sa pahinang ito puede ninyong makita ang presyo ng inyong mga item. Ang mas detalyadong impormasyon at isang listahan ng mga tuntunin ay puedeng hanapin sa pahina "Mga tuntunin".