Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEHOOK GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Solit4ry_
 • Panalo:
  $0.38
 • Portuna:
  45.3%
 • Matagumpay na tiket:
  126
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614262020-10-30 10:40:18
$0.17
45.3%
$0.13
33.4%
$0.08
21.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Span of Sorrow
  $0.17
 • Edict of Shadows
  $0.10
 • Lycosidae's Spiderling
  $0.04
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Morddos
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Bartecki rustchance
 • Panalo:
  $0.37
 • Portuna:
  58.4%
 • Matagumpay na tiket:
  236
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614252020-10-30 10:38:43
$0.22
58.4%
$0.10
27.5%
$0.05
14.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Edict of Shadows
  $0.10
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Morddos
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Е-нот↑WIN↑
 • Panalo:
  $0.07
 • Portuna:
  60.0%
 • Matagumpay na tiket:
  14
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614242020-10-30 10:23:14
$0.04
60.0%
$0.03
40.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
Imposter
 • Panalo:
  $0.07
 • Portuna:
  57.7%
 • Matagumpay na tiket:
  25
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614232020-10-30 10:21:07
$0.04
57.7%
$0.03
42.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Lycosidae's Spiderling
  $0.04
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
Zabivkin
 • Panalo:
  $0.04
 • Portuna:
  33.3%
 • Matagumpay na tiket:
  24
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614222020-10-30 10:13:23
$0.03
66.7%
$0.01
33.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
Zabivkin
 • Panalo:
  $0.17
 • Portuna:
  84.6%
 • Matagumpay na tiket:
  101
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614212020-10-30 10:11:23
$0.14
84.6%
$0.03
15.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Shatterblast Core
  $0.14
 • Staff of the Frozen Feather
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Тень
 • Panalo:
  $1.25
 • Portuna:
  37.7%
 • Matagumpay na tiket:
  399
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614202020-10-30 10:09:45
$0.47
37.7%
$0.36
28.8%
$0.33
26.7%
$0.08
6.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Tormented Staff
  $0.47
 • Wraithbinder
  $0.33
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Edict of Shadows
  $0.10
 • Lycosidae's Spiderling
  $0.04
 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Zabivkin
 • Panalo:
  $0.04
 • Portuna:
  64.3%
 • Matagumpay na tiket:
  20
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614192020-10-30 10:05:04
$0.02
64.3%
$0.01
35.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Zabivkin
 • Panalo:
  $0.04
 • Portuna:
  64.3%
 • Matagumpay na tiket:
  27
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614182020-10-30 09:54:12
$0.02
64.3%
$0.01
35.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Zabivkin
 • Panalo:
  $0.04
 • Portuna:
  64.3%
 • Matagumpay na tiket:
  21
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5614172020-10-30 09:52:24
$0.02
64.3%
$0.01
35.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Kills
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
Ipakita mas