Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEHOOK GAMEFAST GAMECOIN FLIP
jesus?
 • Panalo:
  $3.28
 • Portuna:
  19.9%
 • Matagumpay na tiket:
  2537
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170902020-10-30 09:06:36
$1.87
56.9%
$0.76
23.2%
$0.65
19.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Gleaming Seal
  $1.23
 • Crimson Cyrridae
  $0.40
 • Maw of Eztzhok
  $0.35
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Chained Spur
  $0.02
 • Shuriken of the Blood Stained Sands
  $0.01
#hafizov
 • Panalo:
  $2.27
 • Portuna:
  32.4%
 • Matagumpay na tiket:
  325
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170892020-10-30 08:47:41
$0.90
39.5%
$0.73
32.4%
$0.64
28.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Crimson Cyrridae
  $0.40
 • Maw of Eztzhok
  $0.35
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
 • Chained Spur
  $0.02
Grass
 • Panalo:
  $3.30
 • Portuna:
  22.5%
 • Matagumpay na tiket:
  405
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170882020-10-30 07:59:05
$1.60
48.4%
$0.96
29.1%
$0.74
22.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • The Lightning Orchid
  $1.50
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
 • Bracers of Forlorn Precipice
  $0.06
 • Hood of the Frozen Feather
  $0.03
DevilA
 • Panalo:
  $2.51
 • Portuna:
  37.3%
 • Matagumpay na tiket:
  1382
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170872020-10-30 07:35:28
$0.94
37.3%
$0.88
35.2%
$0.69
27.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Markswoman's Cap
  $0.28
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
Grass
 • Panalo:
  $2.47
 • Portuna:
  34.7%
 • Matagumpay na tiket:
  363
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170862020-10-30 07:32:41
$0.96
38.9%
$0.86
34.7%
$0.65
26.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
Grass
 • Panalo:
  $2.47
 • Portuna:
  35.2%
 • Matagumpay na tiket:
  574
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170852020-10-30 07:22:49
$0.96
38.9%
$0.87
35.2%
$0.64
25.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Profane Union
  $0.32
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
Solit4ry_
 • Panalo:
  $2.19
 • Portuna:
  29.2%
 • Matagumpay na tiket:
  896
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170842020-10-30 07:10:46
$0.87
39.8%
$0.68
31.0%
$0.64
29.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Bellows of Creation
  $0.15
 • Shatterblast Core
  $0.14
E18HTEEN
 • Panalo:
  $2.09
 • Portuna:
  38.0%
 • Matagumpay na tiket:
  147
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170832020-10-30 07:02:02
$0.79
38.0%
$0.65
31.3%
$0.64
30.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Bellows of Creation
  $0.15
 • Shatterblast Core
  $0.14
 • Genuine Wyvern Hatchling
  $0.12
E18HTEEN
 • Panalo:
  $2.07
 • Portuna:
  35.2%
 • Matagumpay na tiket:
  561
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170822020-10-30 06:53:13
$0.73
35.2%
$0.69
33.3%
$0.65
31.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Bellows of Creation
  $0.15
 • Shatterblast Core
  $0.14
 • Genuine Wyvern Hatchling
  $0.12
E18HTEEN
 • Panalo:
  $2.06
 • Portuna:
  33.5%
 • Matagumpay na tiket:
  325
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №12170812020-10-30 06:52:33
$0.73
35.4%
$0.69
33.5%
$0.64
31.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Censer of Gliss
  $0.23
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Malefic Drake's Strike
  $0.22
 • Golden Bracers of Forlorn Precipice
  $0.20
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Mournful Reverie
  $0.19
 • Bellows of Creation
  $0.15
Ipakita mas