Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
snow
 • Panalo:
  $13.73
 • Portuna:
  49.8%
 • Matagumpay na tiket:
  5484
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284662022-05-17 04:40:47
$6.90
50.2%
$6.83
49.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Sword of the Bladeform Aesthete
  Sword of the Bladeform Aesthete
  $6.90
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.01
 • Taunt: Chain Break Dance
  Taunt: Chain Break Dance
  $0.82
Zlo
 • Panalo:
  $34.26
 • Portuna:
  19.5%
 • Matagumpay na tiket:
  3946
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284652022-05-17 04:36:15
$13.95
40.7%
$13.63
39.8%
$6.68
19.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Staff of Perplex
  Inscribed Staff of Perplex
  $7.26
 • Sword of the Bladeform Aesthete
  Sword of the Bladeform Aesthete
  $6.90
 • Inscribed Inverse Bayonet
  Inscribed Inverse Bayonet
  $6.73
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $6.68
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
Zlo
 • Panalo:
  $21.90
 • Portuna:
  34.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1576
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284642022-05-17 04:34:44
$7.78
35.5%
$7.44
34.0%
$6.68
30.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
 • Inscribed Alluvion Prophecy
  Inscribed Alluvion Prophecy
  $6.11
 • Infused Blade of the Fractured Order
  Infused Blade of the Fractured Order
  $4.75
 • Serac the Seal
  Serac the Seal
  $1.34
 • Belt of the King Restored
  Belt of the King Restored
  $0.74
 • Announcer: Dr. Kleiner
  Announcer: Dr. Kleiner
  $0.73
 • Taunt: Bananadancer
  Taunt: Bananadancer
  $0.63
 • Blastforge Exhaler
  Blastforge Exhaler
  $0.61
 • Inscribed Spell Devourer
  Inscribed Spell Devourer
  $0.32
snow
 • Panalo:
  $22.07
 • Portuna:
  38.8%
 • Matagumpay na tiket:
  12623
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284632022-05-17 04:32:52
$8.56
38.8%
$6.83
30.9%
$6.68
30.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
 • Desert Burn Crossbow
  Desert Burn Crossbow
  $5.99
 • Infused Blade of the Fractured Order
  Infused Blade of the Fractured Order
  $4.75
 • Contessa's Creed Hat
  Contessa's Creed Hat
  $0.92
 • Armour of The Iron Drakken
  Armour of The Iron Drakken
  $0.87
 • Taunt: Chain Break Dance
  Taunt: Chain Break Dance
  $0.82
 • Blastforge Exhaler
  Blastforge Exhaler
  $0.61
 • Inscribed Spell Devourer
  Inscribed Spell Devourer
  $0.60
 • Belt of the Stygian Maw
  Belt of the Stygian Maw
  $0.33
 • Belt of the Stygian Maw
  Belt of the Stygian Maw
  $0.26
 • Inscribed Champion of Discord
  Inscribed Champion of Discord
  $0.13
 • Marauder of the Chaos Wastes
  Marauder of the Chaos Wastes
  $0.10
 • Feast of the Unwilling Bracers
  Feast of the Unwilling Bracers
  $0.01
PULA
 • Panalo:
  $19.28
 • Portuna:
  62.3%
 • Matagumpay na tiket:
  10633
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284622022-05-17 04:31:25
$12.02
62.3%
$7.26
37.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Wyrmbrew Connoisseur
  Wyrmbrew Connoisseur
  $7.26
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $5.33
PULA
 • Panalo:
  $27.00
 • Portuna:
  49.7%
 • Matagumpay na tiket:
  18853
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284612022-05-17 04:29:14
$13.42
49.7%
$6.90
25.6%
$6.68
24.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Sword of the Bladeform Aesthete
  Sword of the Bladeform Aesthete
  $6.90
 • Inscribed Inverse Bayonet
  Inscribed Inverse Bayonet
  $6.73
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
snow
 • Panalo:
  $26.71
 • Portuna:
  47.8%
 • Matagumpay na tiket:
  12638
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284602022-05-17 04:15:06
$12.77
47.8%
$7.26
27.2%
$6.68
25.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Staff of Perplex
  Inscribed Staff of Perplex
  $7.26
 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $6.68
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
 • Infused Blade of the Fractured Order
  Infused Blade of the Fractured Order
  $6.08
snow
 • Panalo:
  $13.37
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  6850
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284592022-05-17 04:13:06
$6.68
50.0%
$6.68
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $6.68
 • World Chasm Artifact
  World Chasm Artifact
  $6.68
M̲A̲M̲A̲R̲U̲C̲H̲A̲
 • Panalo:
  $13.34
 • Portuna:
  50.3%
 • Matagumpay na tiket:
  5605
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284582022-05-17 04:05:53
$6.71
50.3%
$6.63
49.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Hidden Vector - Hat
  Hidden Vector - Hat
  $3.29
 • Hidden Vector - Hat
  Hidden Vector - Hat
  $3.29
 • Kinetic: Mark of the Divine Anchor
  Kinetic: Mark of the Divine Anchor
  $2.03
 • Inscribed Fin King's Charm
  Inscribed Fin King's Charm
  $1.71
 • Dazolator
  Dazolator
  $1.70
 • Anvil of the Earthwright
  Anvil of the Earthwright
  $1.31
snow
 • Panalo:
  $13.89
 • Portuna:
  48.1%
 • Matagumpay na tiket:
  8701
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №284572022-05-17 04:03:39
$7.21
51.9%
$6.68
48.1%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Belt of the Blood Moon
  Belt of the Blood Moon
  $6.68
 • Infused Blade of the Fractured Order
  Infused Blade of the Fractured Order
  $6.08
 • Sash of the Fearful Aria
  Sash of the Fearful Aria
  $1.12
Ipakita mas