Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEHOOK GAMEFAST GAMECOIN FLIP
BUNCOSTEERER
 • Panalo:
  $4.53
 • Portuna:
  54.5%
 • Matagumpay na tiket:
  1361
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153782021-09-28 14:57:34
$2.47
54.5%
$2.06
45.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Taunt: Get Burned
  $1.10
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Inscribed Fortune's Tout
  $0.69
 • Inscribed Profane Union
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
BUNCOSTEERER
 • Panalo:
  $5.98
 • Portuna:
  46.3%
 • Matagumpay na tiket:
  236
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153772021-09-28 14:55:33
$3.21
53.7%
$2.77
46.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Immortal Treasure II 2017
  $1.41
 • Golden Chaos Fulcrum
  $1.39
 • Golden Chaos Fulcrum
  $1.39
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Red Guard
  $0.43
Ёба
 • Panalo:
  $4.85
 • Portuna:
  71.5%
 • Matagumpay na tiket:
  3136
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153762021-09-28 14:53:41
$3.47
71.5%
$1.39
28.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Immortal Treasure II 2017
  $1.41
 • Golden Chaos Fulcrum
  $1.39
 • Mantle of the Cinder Baron
  $1.37
 • Fluttering Mortis
  $0.69
Ёба
 • Panalo:
  $3.19
 • Portuna:
  56.6%
 • Matagumpay na tiket:
  490
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153752021-09-28 14:51:47
$1.80
56.6%
$1.39
43.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Ice Blossom
  $1.39
 • Golden Chaos Fulcrum
  $1.37
 • Red Guard
  $0.43
Ёба
 • Panalo:
  $6.42
 • Portuna:
  56.1%
 • Matagumpay na tiket:
  379
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153742021-09-28 14:48:47
$3.60
56.1%
$2.82
43.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Mantle of the Cinder Baron
  $1.37
 • Inscribed Butch
  $0.76
 • Edge of Extinction
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Inscribed Fortune's Tout
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Full-Bore Bonanza
  $0.43
 • Red Guard
  $0.43
BUNCOSTEERER
 • Panalo:
  $3.45
 • Portuna:
  59.8%
 • Matagumpay na tiket:
  508
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153732021-09-28 14:29:55
$2.06
59.8%
$1.39
40.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Ice Blossom
  $1.39
 • Edge of Extinction
  $0.69
 • Inscribed Fortune's Tout
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
Ёба
 • Panalo:
  $4.85
 • Portuna:
  28.5%
 • Matagumpay na tiket:
  3244
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153722021-09-28 14:28:13
$3.47
71.5%
$1.39
28.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Immortal Treasure II 2017
  $1.41
 • Ice Blossom
  $1.39
 • Inscribed Fortune's Tout
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
 • Fluttering Mortis
  $0.69
Ёба
 • Panalo:
  $3.62
 • Portuna:
  38.3%
 • Matagumpay na tiket:
  1682
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153712021-09-28 14:25:02
$2.23
61.7%
$1.39
38.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Ice Blossom
  $1.39
 • Inscribed Profane Union
  $0.69
 • Inscribed Fortune's Tout
  $0.69
 • Full-Bore Bonanza
  $0.43
 • Red Guard
  $0.43
BUNCOSTEERER
 • Panalo:
  $2.96
 • Portuna:
  52.3%
 • Matagumpay na tiket:
  1140
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153702021-09-28 14:19:55
$1.54
52.3%
$1.41
47.7%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Immortal Treasure II 2017
  $1.41
 • Inscribed Profane Union
  $0.69
 • Red Guard
  $0.43
 • Full-Bore Bonanza
  $0.43
DevilA
 • Panalo:
  $2.77
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1642
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №6153692021-09-28 14:09:53
$1.39
50.0%
$1.39
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Golden Chaos Fulcrum
  $1.39
 • Ice Blossom
  $1.39
Ipakita mas