Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Быдло
 • Panalo:
  $9.54
 • Portuna:
  18.9%
 • Matagumpay na tiket:
  3860
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004772022-08-15 22:23:00
$2.33
24.4%
$2.11
22.1%
$1.80
18.9%
$1.72
18.0%
$1.59
16.6%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Chaos Arbiter
  Chaos Arbiter
  $2.33
 • Cruel Greevil
  Cruel Greevil
  $2.11
 • Shadows of Ravensmane
  Shadows of Ravensmane
  $1.59
 • Announcer: GLaDOS
  Announcer: GLaDOS
  $1.02
 • Inscribed Searing Dominator
  Inscribed Searing Dominator
  $1.01
 • Nimble Edge Set
  Nimble Edge Set
  $0.79
 • Inscribed Golden Rectifier
  Inscribed Golden Rectifier
  $0.69
Ro6ik
 • Panalo:
  $15.51
 • Portuna:
  25.1%
 • Matagumpay na tiket:
  9680
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004762022-08-15 22:20:39
$5.86
37.8%
$3.90
25.1%
$2.11
13.6%
$2.04
13.1%
$1.60
10.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Fatal Bloom
  Fatal Bloom
  $3.90
 • Tribal Terror
  Tribal Terror
  $2.11
 • Inscribed Golden Bloodfeather Feast
  Inscribed Golden Bloodfeather Feast
  $2.04
 • Atomic Ray Thrusters
  Atomic Ray Thrusters
  $1.60
 • Dark Artistry Bracers
  Dark Artistry Bracers
  $1.40
 • Eternal Nymph
  Eternal Nymph
  $1.11
 • Announcer: GLaDOS
  Announcer: GLaDOS
  $1.02
 • Marauder of the Chaos Wastes
  Marauder of the Chaos Wastes
  $0.85
 • Inscribed Golden Rectifier
  Inscribed Golden Rectifier
  $0.78
 • Large Scarlet Quarry
  Large Scarlet Quarry
  $0.69
Илькун мураджон о
 • Panalo:
  $11.66
 • Portuna:
  18.1%
 • Matagumpay na tiket:
  5483
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004752022-08-15 22:19:09
$3.59
30.8%
$2.66
22.8%
$2.11
18.1%
$1.73
14.8%
$1.57
13.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Exalted JJ Lin's Timekeeper Music Pack
  Exalted JJ Lin's Timekeeper Music Pack
  $2.83
 • Tribal Terror
  Tribal Terror
  $2.11
 • Nomad of the Burning Decree
  Nomad of the Burning Decree
  $1.73
 • Bonkers the Mad
  Bonkers the Mad
  $1.57
 • The Riftshadow Roamer's Set
  The Riftshadow Roamer's Set
  $1.00
 • Temptation of the Mothbinder
  Temptation of the Mothbinder
  $0.94
 • Temptation of the Mothbinder
  Temptation of the Mothbinder
  $0.76
 • Cunning Cultivations
  Cunning Cultivations
  $0.72
glory
 • Panalo:
  $4.41
 • Portuna:
  64.2%
 • Matagumpay na tiket:
  848
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004742022-08-15 22:15:58
$2.83
64.2%
$1.58
35.8%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Exalted JJ Lin's Timekeeper Music Pack
  Exalted JJ Lin's Timekeeper Music Pack
  $2.83
 • Dark Artistry Bracers
  Dark Artistry Bracers
  $1.58
theophanes17
 • Panalo:
  $14.20
 • Portuna:
  49.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1998
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004732022-08-15 22:13:26
$6.95
49.0%
$2.17
15.3%
$1.77
12.5%
$1.72
12.1%
$1.59
11.2%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Burning Jack Bomber
  Burning Jack Bomber
  $3.80
 • Atomic Ray Thrusters
  Atomic Ray Thrusters
  $1.60
 • Shadows of Ravensmane
  Shadows of Ravensmane
  $1.59
 • Dark Artistry Bracers
  Dark Artistry Bracers
  $1.58
 • Darkfall
  Darkfall
  $1.57
 • Eternal Nymph
  Eternal Nymph
  $1.11
 • Large Scarlet Quarry
  Large Scarlet Quarry
  $0.79
 • Slayer's Glare
  Slayer's Glare
  $0.66
 • Bonkers the Mad
  Bonkers the Mad
  $0.57
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
 • Bracer of the Forgotten Plane
  Bracer of the Forgotten Plane
  $0.39
 • Akakiryu of a Thousand Faces
  Akakiryu of a Thousand Faces
  $0.14
The Scourge of the Plains
 • Panalo:
  $12.20
 • Portuna:
  13.0%
 • Matagumpay na tiket:
  5251
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004722022-08-15 22:11:16
$3.58
29.4%
$3.47
28.5%
$1.81
14.9%
$1.74
14.3%
$1.59
13.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Pauldrons of Glorious Inspiration
  Pauldrons of Glorious Inspiration
  $1.74
 • Pauldrons of Glorious Inspiration
  Pauldrons of Glorious Inspiration
  $1.74
 • Immortal Treasure I 2018
  Immortal Treasure I 2018
  $1.73
 • Bonkers the Mad
  Bonkers the Mad
  $1.57
 • Inscribed Large Elemental Ice
  Inscribed Large Elemental Ice
  $1.38
 • Shield of the Bitterwing Legacy
  Shield of the Bitterwing Legacy
  $1.27
 • Eidelon of Twisted Maelstrom
  Eidelon of Twisted Maelstrom
  $1.18
 • Winter Lineage Hunter's Dawn Furs
  Winter Lineage Hunter's Dawn Furs
  $0.83
 • Akakiryu of a Thousand Faces
  Akakiryu of a Thousand Faces
  $0.43
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.32
theophanes17
 • Panalo:
  $24.40
 • Portuna:
  49.2%
 • Matagumpay na tiket:
  3141
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004712022-08-15 22:08:41
$12.01
49.2%
$3.47
14.2%
$2.76
11.3%
$2.19
9.0%
$2.13
8.7%
$1.83
7.5%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Arena Champion
  Arena Champion
  $6.05
 • Surgical Precision
  Surgical Precision
  $5.97
 • Pauldrons of Glorious Inspiration
  Pauldrons of Glorious Inspiration
  $1.74
 • Immortal Treasure I 2018
  Immortal Treasure I 2018
  $1.73
 • Inscribed Flail of the Elemental Imperator
  Inscribed Flail of the Elemental Imperator
  $1.38
 • Inscribed Blade of the Fractured Order
  Inscribed Blade of the Fractured Order
  $1.38
 • The Riftshadow Roamer's Set
  The Riftshadow Roamer's Set
  $1.00
 • Marauder of the Chaos Wastes
  Marauder of the Chaos Wastes
  $0.85
 • Inscribed Jewel of Aeons
  Inscribed Jewel of Aeons
  $0.75
 • Infused Tome of Forbidden Knowledge
  Infused Tome of Forbidden Knowledge
  $0.68
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
 • Bracer of the Forgotten Plane
  Bracer of the Forgotten Plane
  $0.39
 • Bracer of the Forgotten Plane
  Bracer of the Forgotten Plane
  $0.39
 • Cicatrix Regalia
  Cicatrix Regalia
  $0.31
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Breastplate of the Fathomless Ravager
  Breastplate of the Fathomless Ravager
  $0.29
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.25
 • Jester King
  Jester King
  $0.20
Ro6ik
 • Panalo:
  $19.82
 • Portuna:
  11.8%
 • Matagumpay na tiket:
  6000
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004702022-08-15 22:07:07
$6.03
30.4%
$3.49
17.6%
$3.20
16.1%
$2.33
11.8%
$1.61
8.1%
$1.60
8.1%
$1.57
7.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Focal Resonance
  Focal Resonance
  $6.03
 • Trust of the Benefactor 2019
  Trust of the Benefactor 2019
  $2.33
 • Alluvion Prophecy
  Alluvion Prophecy
  $1.75
 • Nomad of the Burning Decree
  Nomad of the Burning Decree
  $1.73
 • Inscribed Blood Shard
  Inscribed Blood Shard
  $1.61
 • Atomic Ray Thrusters
  Atomic Ray Thrusters
  $1.60
 • Brackish Stalker
  Brackish Stalker
  $1.59
 • The Riftshadow Roamer's Set
  The Riftshadow Roamer's Set
  $1.00
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Cicatrix Regalia
  Cicatrix Regalia
  $0.31
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Jester King
  Jester King
  $0.31
 • Chimes of the Temple Weapon
  Chimes of the Temple Weapon
  $0.31
 • Jester King
  Jester King
  $0.30
The Scourge of the Plains
 • Panalo:
  $12.71
 • Portuna:
  12.4%
 • Matagumpay na tiket:
  7445
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004692022-08-15 22:05:14
$6.01
47.3%
$1.95
15.4%
$1.60
12.6%
$1.57
12.4%
$1.58
12.4%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inverse Bayonet
  Inverse Bayonet
  $6.01
 • Wavecutter
  Wavecutter
  $1.95
 • Atomic Ray Thrusters
  Atomic Ray Thrusters
  $1.60
 • Kinetic: Trapper's Treachery
  Kinetic: Trapper's Treachery
  $1.58
 • Bracer of the Forgotten Plane
  Bracer of the Forgotten Plane
  $0.39
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
 • Jester King
  Jester King
  $0.39
glory
 • Panalo:
  $19.54
 • Portuna:
  29.0%
 • Matagumpay na tiket:
  7298
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №7004682022-08-15 22:01:50
$7.62
39.0%
$5.66
29.0%
$2.43
12.5%
$2.25
11.5%
$1.57
8.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Emerald Frenzy Set
  Emerald Frenzy Set
  $5.66
 • Cruel Reprisal
  Cruel Reprisal
  $3.82
 • Burning Jack Bomber
  Burning Jack Bomber
  $3.80
 • Kinetic: Trapper's Treachery
  Kinetic: Trapper's Treachery
  $1.58
 • Bonkers the Mad
  Bonkers the Mad
  $1.57
 • Marauder of the Chaos Wastes
  Marauder of the Chaos Wastes
  $0.85
 • Infused Tome of Forbidden Knowledge
  Infused Tome of Forbidden Knowledge
  $0.68
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
 • Jester King
  Jester King
  $0.39
 • Bracer of the Forgotten Plane
  Bracer of the Forgotten Plane
  $0.39
 • The Order of Cyprin
  The Order of Cyprin
  $0.39
Ipakita mas