Kasaysayan ng mga larô

Maikling kasaysayan ng mga larô. Para matingnan ang detalyadong impormasyon, mag-click kayo sa numero ng larông interesante para sa inyo.

STANDARD GAMELOW GAMEFAST GAMECOIN FLIP
Kel'Tuzed
 • Panalo:
  $2.73
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1955
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308972020-09-21 01:12:26
$1.36
50.0%
$1.36
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Пиздохрящик
 • Panalo:
  $2.73
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1287
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308962020-09-21 01:09:34
$1.36
50.0%
$1.36
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Kel'Tuzed
 • Panalo:
  $2.73
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  907
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308952020-09-21 00:33:54
$1.36
50.0%
$1.36
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
СУКИ
 • Panalo:
  $2.73
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1518
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308942020-09-21 00:32:02
$1.36
50.0%
$1.36
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Kel'Tuzed
 • Panalo:
  $2.73
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  239
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308932020-09-21 00:29:54
$1.36
50.0%
$1.36
50.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
СУКИ
 • Panalo:
  $6.82
 • Portuna:
  40.0%
 • Matagumpay na tiket:
  1539
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308922020-09-21 00:27:14
$2.73
40.0%
$1.36
20.0%
$1.36
20.0%
$1.36
20.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Пиздохрящик
 • Panalo:
  $5.46
 • Portuna:
  50.0%
 • Matagumpay na tiket:
  934
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308912020-09-21 00:25:36
$2.73
50.0%
$1.36
25.0%
$1.36
25.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Пиздохрящик
 • Panalo:
  $6.54
 • Portuna:
  37.4%
 • Matagumpay na tiket:
  2429
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308902020-09-21 00:24:04
$2.73
41.7%
$2.45
37.4%
$1.36
20.9%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Inscribed Arms of Desolation
  $2.45
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
СУКИ
 • Panalo:
  $6.82
 • Portuna:
  40.0%
 • Matagumpay na tiket:
  284
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308892020-09-21 00:22:33
$2.73
40.0%
$2.73
40.0%
$1.36
20.0%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
Kel'Tuzed
 • Panalo:
  $4.09
 • Portuna:
  33.3%
 • Matagumpay na tiket:
  2628
 • Status ng panalo:
  Napadala ✓
Larô №5308882020-09-21 00:21:01
$1.36
33.3%
$1.36
33.3%
$1.36
33.3%

Ang isang panalo kabilang sa komisyon: ▼

 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36
 • Unusual Brutal Greevil
  $1.36